БАНКОВА СМЕТКА И АКТУАЛНИ ТЕЛЕФОНИ

IBAN : BG98IORT81161000730300
BIC : IORTBGSF
Банка : Инвестбанк ЕАД

тел. за връзка : 0885678087
каса : 0888958846